zakład gruźlicy i chorób płuc

Oddział Pulmonologii z pododdziałem gruźlicy

37 łóżek

ordynator: lek. med. Roman Niemczyk
lekarze:
lek. med. Artur Małek (zastępca ordynatora)
dr n. med. Małgorzata Sipak
lek. med. Klara Wieczorek

Pielęgniarka oddziałowa:
  Anna Kołodziej

telefon: 94 34 06 740 - gabinet lekarski
              94 34 06 742 - pielęgniarka oddziałowa
              94 34 06 384 - izba przyjęć