zakład gruźlicy i chorób płuc

„goNURSE"

„goNURSE – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Łączne dofinansowanie (wartość projektu): 2 532 567,72 zł
w tym dofinansowanie z UE: 2 134 448,07 zł

Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie przy współpracy ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc z Koszalina.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
- opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ w Koszalinie w zakresie MCSM,
- dostosowanie techniczne budynku PWSZ w Koszalinie na potrzeby wdrożenia MCSM,
- zakup i instalację wyposażenia MCSM,
- szkolenie kadr PWSZ w Koszalinie na potrzeby uruchomienia i funkcjonowania MCSM,
- opracowanie i wdrożenie nowoczesnych e-learningowych materiałów dydaktycznych,
- opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych,
- uruchomienie i działalność MCSM,
- objęcie studentów pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie zajęciami prowadzonymi w oparciu o MCSM.

Planowane efekty:
- zostanie opracowany i wdrożony program rozwojowy na PWSZ,
- 8 pracowników PWSZ w Koszalinie uzyska kwalifikacje do pełnienia funkcji Instruktora Symulacji Medycznej,
- 2 pracowników PWSZ w Koszalinie uzyska kwalifikacje do pełnienia funkcji pracownika technicznego MCSM,
- zostaną opracowane i wdrożone 4 nowoczesne e-learningowe materiały dydaktyczne,
- zostanie opracowanych 50 scenariuszy symulacyjnych,
- 8 pomieszczeń budynku PWSZ w Koszalinie zostanie przystosowanych na potrzeby uruchomienia MCSM, w tym:
- 1 sala egzaminacyjna OSCE (Objective Structured Clinical Examination - obiektywizowany, ustrukturyzowany egzamin kliniczny) wraz z miejscem do analizy zajęć (debriefing),
- 1 sala opieki pielęgniarskiej (wysokiej wierności),
- 1 sterownia - pomieszczenie kontrolne dla sali opieki pielęgniarskiej,
- 1 sala symulacji z zakresu ALS (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne),
- 1 sala symulacji z zakresu BLS (podstawowe zabiegi resuscytacyjne),
- 1 sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
- 1 sala ćwiczeń umiejętności technicznych.
- zostanie zrealizowanych 920 godzin zajęć kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie w oparciu o MCSM,
- 172 studentów pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie nabędzie nowe praktyczne kwalifikacje i umiejętności zawodowe w oparciu o zajęcia prowadzone w MCSM,
- 76 osób dzięki wsparciu programu uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki.