zakład gruźlicy i chorób płuc

SKARGI I WNIOSKI

SZANOWNY PACJENCIE!
Dobro i zdrowie każdego pacjenta jest dla nas najważniejsze, dlatego dokładamy wszelkich starań aby nie zawieść zaufania, jakim Państwo nas obdarzyli lecząc się w naszej placówce. Jeśli jednak uważasz, że Twoje prawa są w jakiś sposób ograniczane lub łamane przez nasz personel - możesz złożyć skargę.

KROK I
Pierwotnie u ordynatora oddziału/lekarza kierującego oddziałem lub kierownika komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych. Jeśli nadal nie będziesz zadowolony - złóż skargę u Dyrektora naszego szpitala. Skargę pisemną można złożyć w sekretariacie Dyrekcji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 14:15, kontakt osobisty z Dyrektorem w sprawie skarg i wniosków w gabinecie Dyrekcji w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00. Kontakt telefoniczny do sekretariatu Dyrekcji nr (94) 34 09 542.
KROK II
Jeśli nadal masz wątpliwości odnośnie sposobu wyjaśnienia sprawy, wówczas o pomoc możesz zwrócić się do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Sekcji Skarg i Wniosków w Szczecinie. Sposób i tryb wnoszenia skarg na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wniosków, reguluje zarządzenie Prezesa NFZ. Skargi dotyczące podmiotów związanych umową z NFZ należy kierować do: Sekcji Skarg i Wniosków Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ:
• osobiście lub korespondencyjnie: ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin,
• telefonicznie pod numerami - . 91 425 10 50, 91 425 10 52, 
• za pośrednictwem faksu pod numerem - 91 425 10 52 ,
• drogą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl
• www.nfz-szczecin.pl

KROK III
Możesz także skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta:
Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwości kontaktu
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:
- Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
- Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
- Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
- Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
- Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00