zakład gruźlicy i chorób płuc

Rejestracja

Czynna:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek 7:30-17:00
środa 7:30-17:00
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-17:00

telefon: 94 34 09 547

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o artykuł 43 pkt.18 i 18a Ustawy o podatku od towarów i usług  ceny z podatkiem VAT są pobierane jeżeli usługa dotyczy:
1.Badania wykonanego w celach dowodowych
2.Rzeczoznawstwa
3.Diagnostyki i badań wykonywanych w zakresie medycyny sądowej
4.Obdukcji
5.Badania wykonanego na materiale pobranym od zwierząt
6.Badania wykonanego w celu uzyskania renty inwalidzkiej
7.Badania wykonanego w celu ubiegania się o polisę ubezpieczeniową
8.Zabiegu kosmetycznego lub plastycznego nie służącego poprawie zdrowia
9.Klinicznego badania eksperymentalnego w ramach zawartej umowy na przeprowadzenie badania klinicznego nad lekami, ocena efektywności lecenia oraz kosztów terapii
10.Innego świadczenia nie służącego profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia