zakład gruźlicy i chorób płuc

POChP

POChP - przewlekła obturacyjna choroba płuc; to nie jest nowa choroba, tylko nazwa dwóch chorób, które znane są od dawna, jest to przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc. Obydwie te choroby najczęściej występują u chorego jednocześnie.
Choroba zaczyna się przewlekłym zapaleniem oskrzeli, do którego po pewnym czasie, dołącza się rozedma płuc.
POChP jest chorobą bardzo częstą, choruje na nią około 2 mln Polaków, czyli co piąty dorosły. Prawie w każdej rodzinie jest ktoś chory na POChP.
POChP jest chorobą niebezpieczną i przewlekłą, a nieleczenie prowadzi do przedwczesnej śmierci. Około 14 000 Polaków umiera każdego roku na POChP. Jest to czwarta po chorobach serca, nowotworach i śmierciach gwałtownych (głównie wypadkach) przyczyna zgonu w Polsce.
POChP jest choroba uleczalną, jeśli się ją wcześnie rozpozna i leczy.

Przyczyny zachorowań na POChP:
1.90% to palenie tytoniu.
2.Praca w stałym zapyleniu lub zadymieniu.
3.Narażenie na dym tytoniowy w okresie przed urodzeniem i w okresie 3-ch lat życia.
4.Niedobór alfa-jeden-antytrypsyny

Kiedy należy podejrzewać POChP?
Podejrzewać należy  zawsze kiedy palimy papierosy, podejrzewać ją można kiedy palimy 1 paczkę dziennie przez okres 10 lat.
Objawami są: mokry kaszel poranny, szczególnie miedzy jesienią i wiosna, w następnej kolejności duszność podczas wysiłku.
Duszność pojawia się pierwszy raz po przeziębieniu i może na jakiś czas zniknąć. Potem uczucie duszności występuje stale.
Początkowo duże wysiłki (bieg, wchodzenie na kilka pięter), a potem nawet niewielki wysiłek (marsz po równym terenie) powoduje uczucie duszności.

Czy można rozpoznać chorobę, zanim dojdzie do tych strasznych następstw?
Chorobę rozpoznajemy badaniem spirometrycznym, czyli badaniem rezerw oddechowych płuc. Dzięki temu badaniu można ustalić czy podejrzana o POChP osoba rzeczywiście na nią choruje.
Badanie jest bardzo czułe, wykrywa chorobę nawet we wczesnym, początkowym okresie. U chorego na POChP badanie spirometryczne dokładnie określa stopień zaawansowania choroby. Inaczej, określa wielkość rezerw płucnych, a pośrednio liczbę pracujących pęcherzyków jakie pozostały w płucach.
Po ustaleniu rozpoznania POChP należy bezwzględnie zaprzestać palenia papierosów. Nie dostosowanie do tych wymogów spowoduje stałą duszność. Wymagane będzie stałe podawanie tlenu, w obecnej dobie są aparaty, które w warunkach domowych przetwarzają powietrze w tlen, którym chory oddycha stale lub kilka godzin na dobę. Ten aparat to koncentrator tlenu.


Odpowiadając na 5 pytań, odpowiesz czy można u Ciebie podejrzewać POChP.

1.Czy często się przeziębiasz, szczególnie w zimnych porach roku i masz wtedy „wilgotny kaszel”?
tak ?    nie ?

2.Czy pracujesz w zapylonym lub zadymionym pomieszczeniu?
tak ?    nie ?

3.Czy odczuwasz brak tchu (duszność) wchodząc na dwa piętra?
tak ?    nie ?

4.Czy palisz papierosy?
tak ?    nie ?

5.Czy ukończyłeś 40 lat?
tak ?    nie ?


Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na przynajmniej 2 z wymienionych wyżej pytań możesz być zagrożony lub być chory na POChP.
ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA! – ponieważ musisz wykonać badania, które potwierdzą rozpoznanie i zostanie włączone właściwe leczenie.