zakład gruźlicy i chorób płuc

Historia SZGICHP

Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.

Dyrektorem został mianowany dr med. Feliks Pawłowicz.
Pierwszymi pracownikami byli:
Irena Gellert – kierownik kancelarii,
Czesława Szczepankowska – referent sanitarno-prewencyjny,
Krystyna Pawłowicz – statystyk medyczny,
Henryk Niepokojczycki – księgowy.

Na terenie nowopowstałego województwa pracowało w zakładach przeciwgruźliczych trzech lekarzy ftyzjatrów a istniało już:
-Sanatorium Przeciwgruźlicze dla dorosłych w Rokosowie pod Koszalinem na 110 łóżek,
-Oddział gruźlicy płuc dla dorosłych w szpitalu miejskim w Słupsku na 38 łóżek oraz
-Poradnie przeciwgruźlicze terenowe w Koszalinie i Białogardzie.

Z dniem 1 listopada 1951 r. na miejsce dotychczasowego dyrektora został powołany dr med. Jan Kryska. W miesiącu grudniu tego roku Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza została przeniesiona do pomieszczeń Miejskiej Przychodni Obwodowej w Koszalinie przy ul. Alfreda Lampe 24, gdzie otrzymała 9 pomieszczeń.

Z dniem 1 stycznia 1952 roku została uruchomiona część poradniana z niektórymi gabinetami specjalistycznymi. Lata 1952 – 1955 były okresem organizacji pozostałych gabinetów specjalistycznych w samej Przychodni Przeciwgruźliczej, jedenastu Powiatowych Poradni  Przeciwgruźliczych i jednej rejonowej w Połczynie-Zdroju oraz we wszystkich powiatach – stałych punktów szczepień BCG i Wojewódzkiej Kolumny Ruchomej Szczepień BCG.

Dalsza organizacja placówek medycznych przedstawiała się następująco:
-w roku 1952 zostało uruchomione Prewentorium w Machowinie pow. Słupsk dla chłopców w wieku 7 – 14 lat na 80 łóżek,
-w I kwartale 1953 zorganizowane zostało Prewentorium w Lasku Północnym dla dzieci w wieku przedszkolnym na 90 łóżek,
-w I kwartale 1954 Prewentorium dla dziewcząt w wieku 7 – 14 lat w Machowinku pow. Słupsk na 70 łóżek,
-w I kwartale 1952 zostało zorganizowane Sanatorium dla gruźlicy kostno – stawowej dla dzieci w Tucznie krajeńskim pow. Wałcz na 120 łóżek,
-na początku roku 1953 zorganizowano oddział gruźlicy płuc dla dorosłych w szpitalu powiatowym w Miastku na 100 łóżek.

Po zorganizowaniu wszystkich gabinetów specjalistycznych Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej oraz placówek terenowych pionu gruźlicy rozpoczęto starania o budowę pomieszczeń na Wojewódzką Przychodnię Przeciwgruźliczą. W wyniku tych starań w roku 1956 włączono do planu państwowego na rok 1957 budowę Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej wraz z oddziałem szpitalnym na 100 łóżek w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48.

Budowę obiektu rozpoczęto 17 maja 1957 i zakończono oddając budynek do użytku w dniu 10 grudnia 1960 roku. Obiekt budowało Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego a kierownikiem robót był inż. Stefan Myszkiewicz. Nadzór techniczny z ramienia dyrekcji budowy sprawował inż. Stefan Kosiński. Głównym projektantem i nadzór autorski prowadził inż. Stanisław Barański.

-Koszt budowy wraz z wyposażeniem gmachu wyniósł 21 450 000 zł.
-Kubatura budynku wynosiła 22 408 metrów kwadratowych.

W owym czasie w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej pracowało 119 osób w tym 11 lekarzy a na terenie województwa zatrudnionych było 7 lekarzy ftyzjatrów z II stopniem specjalizacji, 15 lekarzy z I stopniem specjalizacji, 6 - ściu w okresie zdobywania specjalizacji oraz 9 – ciu lekarzy o innych specjalnościach.

W Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej zorganizowano 8 gabinetów lekarskich, pracownię RTG, RTG małoobrazkowy stały i ruchomy oraz laboratorium analityczno – bakteriologiczne.

Dział szpitalny został uruchomiony dnia 16 stycznia 1961 r. w składzie:
-oddział męski liczący 63 łóżka z ordynatorem lek. med. Zdzisławem Batyńskim oraz pielęgniarką oddziałową Eugenią Kmitą a także
-oddział kobiecy z ordynatorem lek. med. Danutą Łuszczewską – Tomaszewską  i pielęgniarką oddziałową Olgą Łazutą
-Przełożoną pielęgniarek została Aniela Rzuciło a od 1965 roku została nią następnie Krystyna Szornak.

W latach 1967 – 1968 Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wygrała konkurs na najlepszy zakład przeciwgruźliczy w województwie koszalińskim zdobywając na własność puchar przechodni ( zajmujący do dziś poczytne miejsce        w gabinecie Dyrektora ) ufundowany przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium WRN w Koszalinie.