zakład gruźlicy i chorób płuc

POChP

POChP - przewlekła obturacyjna choroba płuc; to nie jest nowa choroba, tylko nazwa dwóch chorób, które znane są od dawna, jest to przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc. Obydwie te choroby najczęściej występują u chorego jednocześnie.

przeczytaj więcej

RAK - Cichy morderca płuc!

Rak tego narządu atakuje bez ostrzeżenia rozwija się powoli nie dając żadnych  objawów a potem działa błyskawicznie i dziesiątkuję  na pozór zdrowych mężczyzn i kobiety po czterdziestym roku życia. Na tę chorobę zapadają mężczyźni  w 80% i to w 90% palący papierosy. Kobiety w tym  „ wyścigu po śmierć „  doganiają mężczyzn.

przeczytaj więcej

Polski Plan Pandemiczny

Polski Plan Pandemiczny dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego

przeczytaj więcej

KARTA PRAW PACJENTA

POBIERZ KARTĘ PRAW PACJENTA

przeczytaj więcej

REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU

POBIERZ REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU

przeczytaj więcej

REGULAMIN PORZĄDKOWY ZAKŁADU PILĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO

POBIERZ REGULAMIN PORZĄDKOWY ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

przeczytaj więcej

Szpital przyjazny kombatantom

przeczytaj więcej

Tłumacz języka migowego

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

na podstawie: ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243)
1.W Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane
z pobytem i leczeniem.
2.Zasady organizacyjne:
Tryb planowy
1.Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:

WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA


.
2.Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
A.pocztą elektroniczną: sekretariat@szgichp.med.pl                                                                
B.osobiście w Sekretariacie Szpitala (ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin) od poniedziałku do piątku w godzinach od 710 do 1415.
C.faksem na numer: 94 342 33 39
3.Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
4.Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
5.Pracownik Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia
Tryb nagły
1.W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania pracownika znającego język migowy, wyznaczonego przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie (94 34 88 717) lub wezwanie tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

przeczytaj więcej