zakład gruźlicy i chorób płuc

12.05.2008 Organizacja Konferencji naukowo szkoleniowej

12.05.2008 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Regionalna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „ W obliczu zmian systemowych w ochronie zdrowia”. Dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego możliwa stała się realizacja zamierzenia właśnie w dniu święta pielęgniarek honorując jednocześnie Dzień Położnej (obchodzony 8 maja).

przeczytaj więcej

17-18.05.2008 Uczestnictwo w "Targach Zdrowia"

Pracownicy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc po raz kolejny mieli przyjemność służyć mieszkańcom Koszalina oraz odwiedzającym nas gościom bezpłatnymi badaniami oraz profesjonalnym poradnictwem w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

przeczytaj więcej

05.12.2008 Certyfikat ISO 9001:2000

W dniach 4-5 grudnia 2008r. odbył się audit certyfikujący, w wyniku którego Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc posiadł  rekomendację do otrzymania Certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie: „Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, profilaktyka i promocja zdrowia, medycyna pracy”.
 

przeczytaj więcej

27-02-2009 Certyfikat ISO 9001-2000

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc jest placówką funkcjonującą na koszalińskim rynku usług medycznych od wielu lat. Jak mówią karty historii: budowę obiektu przy ulicy Niepodległości rozpoczęto 17 maja 1957 roku i zakończono oddając budynek do użytku w dniu 10 grudnia 1960 roku. W owym czasie w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej pracowało 119 osób. Zorganizowano 8 gabinetów lekarskich, pracownię RTG, RTG małoobrazkowy stały i ruchomy oraz laboratorium analityczno – bakteriologiczne. Dział szpitalny został uruchomiony 16 stycznia 1961 roku. Znajdowały się tam: oddział męski liczący 63 łóżka i niemniejszy oddział kobiecy.

przeczytaj więcej

06-05-2009 Konferencja „Zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej”

W dniu 8 maja 2009 roku w Sali Konferencyjnej Banku Gospodarki Żywnościowej w Koszalinie odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu dydaktycznego. Przeprowadziły ją studentki pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych II° Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, panie: Małgorzata Jarocka, Agnieszka Goch – Budna, Anna Jasiecka, Jolanta Rosińska oraz Bogumiła Zwindowska.

przeczytaj więcej

23-24-05-2009 Targi Zdrowia

Jak co roku SZGiChP zaprasza do skorzystania z naszych usług prezentowanym na Targach stoisku. W tym roku do dyspozycji Państwa oferujemy m. in.:
- spirometrię;
- pomiar poziomu glukozy we krwi;
- pomiar ciśnienia;
- wskaźnik BMI
- oraz gościnnie, konsultacje specjalistów w zakresie leczenia uzależnień.

przeczytaj więcej

Realizacja projektu "Poprawa jakości leczenia poprzez zakup sprzętu i dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawnych"

przeczytaj więcej

22-23 maja 2010 - Targi Zdrowia i Turystyki Giełda Ogrodnicza

przeczytaj więcej

Poradnia Alergologiczna dla dzieci i dorosłych.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  w Koszalinie informuje, że od dnia 03.01.2011r otwiera nową Poradnię Alergologiczną dla dzieci i dorosłych. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od godz: 8 - 15 " wejście B" na podstawie skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego. Dodatkowe informacje telefoniczne 94 34 09 463.

przeczytaj więcej

2011-03-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) całodobowej opieki nad pacjentami w oddziałach szpitalnych gruźlicy i chorób płuc.

przeczytaj więcej

XIV Targi Zdrowia i Turystyki

W dniach 21 i 22 maja 2011 r. w hali Klubu Sportowego"Gwardia" przy ul. Fałata 34 odbędą się XIV Targi Zdrowia i Turystyki.

przeczytaj więcej

22-06-2011 Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału II-go gruźlicy i chorób płuc

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału II-go gruźlicy i chorób płuc Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

przeczytaj więcej

06-02-2012 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48  ogłasza  Konkurs ofert  na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie :
• Udzielanie całodobowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc w oddziale szpitalnym - specjalistyczna opieka lekarska pacjentów
• Wykonywanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych oraz nadzór specjalistyczny pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
• Udzielanie konsultacji torakochirurgicznych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
• Specjalistycznej opieki lekarskiej w  Poradni Onkologicznej mającej siedzibę w SZGiCh.P Koszalin
• Specjalistyczna opieka lekarska pacjentów w Poradni Gruźlicy Chorób Płuc dla dorosłych w Koszalinie oraz terenowych Gabinetach  mieszczących się w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie.
• Specjalistycznej opieki lekarskiej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci i młodzieży w Koszalinie
• Specjalistyczna opieka radiologiczna w Pracowni RTG i USG mieszczącej się w Koszalinie
• Specjalistyczna opieka lekarska w Poradni Medycyny  Pracy mieszczącej się w Koszalinie 

przeczytaj więcej

Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania

"Wspólny region - wspólne cele"


Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje, że od 2009r realizuje projekt pn. "Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania"
w ramach programu INTERREG IV A finansowany ze środków unijnych.
Jest to projekt realizowany wspólnie przez niektóre szpitale polskie z Województwa Zachodniopomorskiego i część szpitali niemieckich z regionów Meklemburgia – Pomorze Przednie, północna Brandenburgia, mający na celu wzajemną współpracę i komunikację za pomocą systemów telemedycznych.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w ramach projektu realizował ważne dla dalszego rozwoju jednostki zadania, polegające na rozszerzeniu szpitalnego systemu informatycznego wraz z systemem teleradiologii oraz zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej.
Wartość projektu realizowanego przez szpital wyniosła: 261025.30EURO, z tego przypada na:
- Teleradiologie - 82761.28 EURO
- System informatyczny - 12382142 EURO
Wartość dofinansowania dla szpitala wynosi 221871.50 EURO
Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2012 r.

przeczytaj więcej

Hipokrates 2012: plebiscyt Czytelników Głosu Koszalińskiego


W pierwszych dniach maja 2012r. odbyło się uroczyste podsumowanie trzeciej edycji plebiscytu, w którym czytelnicy Głosu Koszalińskiego wybierają pracowników ochrony zdrowia, którzy w oczach pacjentów zasługują na szczególne uznanie.
Jest nam niezmiernie miło, że najwięcej głosów wśród nominowanych pielęgniarek pacjenci oddali na panią Mariolę Pietkowską. Nie ma lepszej i bardziej szczerej oceny niż opinia człowieka, który bezpośrednio i obiektywnie ocenia pracę, zaangażowanie i widzi ogromną empatię kierowaną do człowieka, któremu takie ciepło i oddanie często potrzebne jest tak samo jak leki.

przeczytaj więcej

Modernizacja i remont szpitala

Od sierpnia tego roku Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozpoczął prace związane z modernizacją i remontem całego obiektu. Prace zaplanowane są do sierpnia 2013r. W tym czasie mogą wystąpić pewne utrudnienia zarówno w komunikacji jak i związane m.in. z hałasem. Dyrekcja oraz pracownicy liczą na Państwa wyrozumiałość oraz przepraszają za mogące wystąpić utrudnienia.
Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2013r.

przeczytaj więcej

Szanowni Państwo

Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie odwołuje z dniem 28 stycznia 2013r. wstrzymanie odwiedzin na oddziałach szpitalnych i w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Za utrudnienia, które występowały w okresie zakazu przepraszamy.

przeczytaj więcej

2013-02-18 Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki - koordynująca i nadzorująca pracą pielęgniarek Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

przeczytaj więcej

2013-03-01 Badanie polisomnograficzne

Od dnia 1 marca 2013 zapraszamy do korzystania z nowego świadczenia medycznego jakim jest badanie polisomnograficzne.
Poradnia gruźlicy i chorób płuc w Koszalinie W ramach swej działalności prowadzi kwalifikacje do leczenia bezdechu sennego.

Dr n. med. Małgorzata Sipak
Przyjmuje we wtorki w godz. 13.00 - 14.00, gab. Nr 13

Rejestracja codziennie
 / 094 34 09 547 /

Obowiązujące dokumenty:
1.Skierowanie do Poradni
2.Dowód tożsamości

przeczytaj więcej

2013-04-16 Zmiana numerów telefonów

Szanowni Państwo
Zapraszamy do komunikowania się z nami poprzez wybieranie nowych bezpośrednich numerów telefonów:

przeczytaj więcej

HIPOKRATES 2013

Już po raz czwarty Redakcja Głosu Koszalińskiego pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Okręgowej Izba Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie wyłoniła laureatów plebiscytu na najlepszego lekarza, pielęgniarkę, placówkę ochrony zdrowia i aptekę.
Jest nam niezmiernie miło podzielić się wiadomością, że pielęgniarka naszego Zespołu - pani Mariola Pietkowska zajęła w nim zaszczytne 2 miejsce ( z ilością 1196 głosów, tj. 32% ogólnej liczby głosów oddanych). Pani Pietkowska jest pielęgniarką, której pracę doceniają nie tylko przełożeni i współpracownicy ale przede wszystkim pacjenci. Oni to właśnie po raz kolejny nominowali ją do Plebiscytu Głosu Koszalińskiego „Hipokrates”. W codziennej mrówczej i odpowiedzialnej pracy na odcinku chemioterapii daje pacjentom nie tylko poczucie bezpieczeństwa. Każdą „wolną” chwilę spędza przy łóżku chorego dając poczucie ciepła, empatię, cierpliwie odpowiadając na wszelkie pytania i wątpliwości, które często towarzyszą pacjentom dotkniętym nieuleczalną chorobą. (fot. Radosław Brzostek, Głos Koszaliński)

przeczytaj więcej

Eko Targi 2013

W dniach 18 - 19 maja 2013r. odbyła się coroczna impreza Eko Targi ( Zdrowie, wypoczynek, smaki z natury, uroda).  Podczas Targów, którym patronatu  udzielił Prezydent Miasta Koszalina firma nasza miała swoje stoisko, na którym prezentowaliśmy ofertę świadczeń i usług.

przeczytaj więcej

Bezpłatne badania profilaktyczne

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w ramach programów zdrowotnych sfinansowanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

przeczytaj więcej

II Polski Dzień Spirometrii

27 czerwca 2013r. obchodzimy II Polski Dzień Spirometrii. Firma nasza pośród 100 innych w kraju w tym dniu zaprasza Państwa do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH. II Polski Dzień Spirometrii patronatem swym objęła Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Agnieszki Pachciarz  a uczestniczymy w nim na zaproszenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
Informujemy, że akcji tej poświęcona będzie konferencja prasowa w Polskiej Agencji Prasowej, dnia 21.06.2013r. o godz. 11.00. Na konferencji do publicznej wiadomość podana będzie pełna lista placówek uczestniczących w II Polskim Dniu Spirometrii.

przeczytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o rzetelności i prawidłowości badanego sprawozdania.
Badanie powinno spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i normy badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego i przekazania raportu oraz opinii nie później niż do 31 marca 2014 r.

przeczytaj więcej

Zmiana godzin pracy pracowni RTG

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie informuje, że w  trosce o zadowolenie Państwa od dnia 01.10.2013r. wydłuża czas pracy Pracowni RTG.
 
Pracownia Diagnostyki Obrazowej - RTG
dostępna od poniedziałku - do piątku w następujących godzinach:
Rejestracja 7.30 – 15.00
Wykonywanie badań 8.00 – 16.40
Wydawanie wyników 8.00 – 15.00


Pracownia mieści się w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48; Wejście „B”;
tel. 94 34 06 379; www.szgichp.med.pl; e-mail: sekretariat@szgichp.med.

przeczytaj więcej

04.11.2013 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.2011nr 112 poz.654).
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami  w oddziałach szpitalnych gruźlicy i chorób płuc oraz izby przyjęć.

przeczytaj więcej

19.03.2014 Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’

Dyrektor  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ogłasza konkurs na stanowisko
„Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

przeczytaj więcej

16.04.2014 Konkurs na stanowisko „Koordynatora Oddziału I’’

Dyrektor  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul: Niepodległości 44-48 75-252 Koszalin ogłasza konkurs na stanowisko „Koordynatora Oddziału I’’ Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

W piątek 23.05.2014r nastąpiło otwarcie ofert na stanowisko Koordynatora Oddziału I. W wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano kandydaturę Pana lek. Romana Niemczyka.

przeczytaj więcej

24.04.2014 Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’

W czwartek 24 kwietnia 2014r. odbył się konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału II. Do konkursu przystąpiły trzy kandydatki spełniające określone aktami prawnymi wymagania.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wybrano kandydaturę pani Heleny Stępniak.
Serdeczne gratulacje składa Dyrekcja SZGiChP

przeczytaj więcej

25.04.2014 HIPOKRATES 2014

25 kwietnia 2014r. Laureatki oraz Dyrekcja naszego Zespołu miała przyjemność uczestniczyć w uroczystości uhonorowania zwycięzców plebiscytu „Hipokrates”. Patronem honorowym tegorocznej - piątej już edycji był Pan Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - w jego imieniu nagrody wręczała Pani Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego; partnerowali zaś temu przedsięwzięciu: Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie.

przeczytaj więcej

11.06.2014 Prace remontowe

Od 10 czerwca tego roku Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozpoczął prace związane z modernizacją i remontem klatki schodowej wejścia „C” do budynku firmy od ulicy Niepodległości. Prace zaplanowane są do końca lipca 2014r. W tym czasie mogą wystąpić pewne utrudnienia zarówno w komunikacji jak i związane m.in. z hałasem. Dyrekcja oraz pracownicy liczą na Państwa wyrozumiałość oraz przepraszają za mogące wystąpić utrudnienia.

przeczytaj więcej

16.06.2014 Bieg z Radiem Koszalin

W sobotę 24 maja 2014r. przy sprzyjającej pogodzie odbyła się piąta już edycja „Biegu z Radiem Koszalin”. Impreza ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, a ponieważ głównym jej celem jest promocja zdrowego stylu życia - nas tam nie mogło zabraknąć. Panie pielęgniarki naszego Zespołu z dużym zapałem podjęły się jak co roku misji informacyjno - edukacyjnej.

przeczytaj więcej

01.09.2014 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania tego sprawozdania.

przeczytaj więcej

BIAŁA SOBOTA

W związku z obchodami III Światowego Dnia Spirometrii Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie jest organizatorem „BIAŁEJ SOBOTY”.
20.09.2014r. w godzinach 8.30 - 11.30 zapraszamy wszystkich mieszkańców Koszalina i okolicznych powiatów do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH.

przeczytaj więcej

06.10.2014 Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą.
Przedmiotem dzierżawy są następujące lokale użytkowe, usytuowane w budynku magazynowo - socjalnym Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48 (wjazd od ul. Monte Cassino):
1. Pomieszczenie biurowe o powierzchni 16,05m², zlokalizowane na I piętrze budynku,
2. Pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 21,60m², w skład którego wchodzi: pokój biurowy o powierzchni 18,90m² oraz pomieszczenie socjalne o powierzchni 2,70m²  zlokalizowane na parterze budynku. Dostęp do pomieszczenia z zewnątrz, wspólnym przedsionkiem o powierzchni 3,00m²,
3. Pomieszczenie biurowe o powierzchni 13,06m² zlokalizowane na parterze budynku. Dostęp do pomieszczenia z zewnątrz wspólnym przedsionkiem  o powierzchni 3,00m².

przeczytaj więcej

04.11.2014 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.2011nr 112 poz.654ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz w poradniach zamiejscowych w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie, w pracowni RTG i USG oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

przeczytaj więcej

31.12.2014 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Koszalinie informuje, iż w dniu 18.12.2014r zaakceptował wyniki konkursu ofert, których przedmiotem było  udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz w poradniach zamiejscowych w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie, w pracowni RTG i USG oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

przeczytaj więcej

21.01.2015 Mukowiscydoza

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ma przyjemność poinformować, iż po raz kolejny przyłącza się do organizowanej przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę kampanii społecznej: Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Mukowiscydoza masz ją w genach”.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy - dr Mirosława Kowalska udzielać będzie konsultacji telefonicznych w sobotę 28 lutego 2015r. w godzinach 9.00 - 14.00 (602 658 556).

ZAPRASZAMY do telefonu
28 lutego 2015r. w godz. 9.00 - 14.00


Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu będą Państwo mogli uzyskać poradę telefoniczną, a także w przypadkach tego wymagających osoba zainteresowana będzie mogła poznać drogę postępowania zmierzającą do wykonania wstępnych badań diagnostycznych.    

przeczytaj więcej

06.03.2015 Mukowiscydoza

W sobotę 28 lutego 2015r. (zgodnie z zapowiedzią) pani dr Mirosława Kowalska udzielała telefonicznych konsultacji rodzinom i bliskim osób chorych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy. Tego dnia z rozmowy skorzystało kilkanaście osób. Pytania głównie dotyczyły postępowania diagnostycznego oraz możliwości i sposobów leczenia. Były też telefony od rodziców dzieci chorych o codziennych szarych dniach i trudnościach towarzyszących zmaganiom z chorobą.
Dla wszystkich osób, które z jakichkolwiek powodów zainteresował temat mukowiscydozy przygotowaliśmy garść informacji uzyskanych dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO”; tam też można zasięgnąć bardziej szczegółowej informacji www.mukowiscydoza.pl

przeczytaj więcej

12.06.2015 Biegiem po zdrowie

Szósta edycja imprezy rekreacyjnej „Biegiem po zdrowie” pod hasłem „Biegniemy - chudniemy” rozpoczęła się w samo południe 23 maja 2015r. Jak co roku - zostaliśmy zaproszeni przez Radio Koszalin do współuczestnictwa w tym jakże już mocno spopularyzowanym wśród mieszkańców miasta Koszalina wielopokoleniowym spotkaniu.

przeczytaj więcej

16.06.2015 Profilaktyczne Programy Zdrowotne

ZAPRASZAMY

DO UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH BADANIACH PROFILAKTYCZNYCH
W RAMACH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

przeczytaj więcej

22.06.2015 OGÓLNOPOLSKI CERTYFIKAT "RZETELNI W OCHRONIE ZDROWIA 2015” CERTYFIKAT DLA SZGICHP

Dnia 20.06.2015r. w Warszawie, na uroczystej Gali, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie otrzymał prestiżowy tytuł programu „Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2015”. Certyfikat oraz statuetkę odebrał Dyrektor Robert Szank.

przeczytaj więcej

HIPOKRATES 2015

Jest nam ogromnie miło, że możemy się poszczycić faktem, iż to właśnie w naszym Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc pracuje laureatka I - go miejsca tegorocznego plebiscytu Hipokrates 2015 w kategorii „Najpopularniejsza Pielęgniarka 2015 roku” w Koszalinie i powiecie koszalińskim. Odniesione dzięki głosom czytelników Głosu Koszalińskiego zwycięstwo (z sumą 531 głosów, II miejsce uzyskało 352 głosy, a trzecie 187) jest powodem do wielkiej radości.

przeczytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania tego sprawozdania.

przeczytaj więcej

Bezpłatne badania spirometryczne

W dniach 14 -19 września 2015r. obchodzimy III Polski Dzień Spirometrii.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie wraz z ponad 200 innymi placówkami ochrony zdrowia w całym kraju w tych dniach zaprasza wszystkich Państwa do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH, które przeprowadzimy  19 września 2015r.

przeczytaj więcej

RELACJA Z PRZEBIEGU FORUM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA - KOŁOBRZEG 2015

W dniu 5 września 2015 roku Pielęgniarki naszego Zespołu wraz z kilkunastoma innymi placówkami szeroko rozumianej ochrony zdrowia uczestniczyły w szóstej już edycji „Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia” odbywającym się tradycyjnie w Kołobrzegu. Miasto tego dnia staje się przynajmniej na jeden dzień, „najzdrowszym miastem Polski”. Jednym z głównych przesłań tego przedsięwzięcia jest propagowanie prowadzonych przez placówki medyczne Profilaktycznych Programów Zdrowotnych. Dzień ten tradycyjnie jest zorganizowany w formie festynu i pikniku mającego otwarty charakter. Podczas całego dnia można było skorzystania z szeregu bezpłatnych badań, konsultacji i zabiegów.

przeczytaj więcej

BIAŁA SOBOTA - RELACJA Z PRZEBIEGU AKCJI

W dniach 14-19 września na terenie całej Polski odbywały się finały akcji III Polskich Dni Spirometrii organizowane przez Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Obchody III Polskich Dni Spirometrii, w których dla Państwa uczestniczyliśmy miały na celu edukację społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z chorobami dróg oddechowych. Choroby te mają ścisły związek z zanieczyszczeniem powietrza, z powodu którego na świecie umiera rocznie 3,7 mln ludzi, a w Polsce nawet 45 tysięcy osób każdego roku.

przeczytaj więcej

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ma przyjemność poinformować, iż po raz kolejny przyłącza się do organizowanej przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO” kampanii społecznej: Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Mukowiscydoza - dorosłość jest możliwa”.

W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy -
dr Mirosława Kowalska udzielać będzie konsultacji telefonicznych  3 marca 2016r. w godzinach 9.00 - 13.00 (602 658 556).

ZAPRASZAMY do telefonu

3 marca 2016r. w godz. 9.00 - 13.00

Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu będą Państwo mogli uzyskać poradę telefoniczną, a także w przypadkach tego wymagających osoba zainteresowana będzie mogła poznać drogę postępowania zmierzającą do wykonania wstępnych badań diagnostycznych.

przeczytaj więcej

RANKING SZPITALI PUBLICZNYCH 2016

W ostatnich dniach stycznia bieżącego roku Gazeta Prawna opublikowała RANKING SZPITALI PUBLICZNYCH 2016. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w klasyfikacji tej został ulokowany na 27 pozycji wśród 88 jednostek w kategorii szpitali z budżetem poniżej 29 mln zł. Jesteśmy przekonani, że jest to efekt konsekwentnie prowadzonych działań zmierzających do podnoszenia zarówno jakości opieki, jak też prowadzenia racjonalnej polityki finansowej.

przeczytaj więcej

PRACE MODERNIZACYJNE

Od 8 marca tego roku Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozpoczął prace związane z modernizacją i remontem w obrębie poczekalni Izby Przyjęć oraz wejścia do szpitala od strony Al. Monte Cassino. Prace zaplanowane są do końca kwietnia 2016r. W tym czasie mogą wystąpić pewne utrudnienia zarówno w komunikacji jak i związane m.in. z hałasem. Dyrekcja oraz pracownicy liczą na Państwa wyrozumiałość oraz przepraszają za mogące wystąpić utrudnienia.

przeczytaj więcej

Mukowiscydoza

Miło nam poinformować, iż w ramach obchodów XV Ogólnopolskiego Dnia Mukowiscydozy dr Mirosława Kowalska wzorem lat ubiegłych udzielała telefonicznych konsultacji wszystkim osobom zainteresowanym przebiegiem i terapią mukowiscydozy

przeczytaj więcej

Laureaci nagród Kongresu Kobiet

Laureaci nagród IV Kongresu Kobiet w Koszalinie wyróżnieni za działalność społeczną: Anna Milewska, Katarzyna Hatłas, Monika Modła. Nagrodę specjalną za promowanie postaw równościowych w zarządzanym przedsiębiorstwie otrzymał Robert Szank dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie szpitala podległego samorządowi wojewódzkiemu.

przeczytaj więcej

Program profilaktyki nowotworowej

W dniu 21 kwietnia br. Dyrektor SZGiCHP Robert Szank wspólnie ze Starostą Koszalińskim Marianem Hermanowiczem oraz Wicestarostą Dariuszem Kalinowskim podpisali umowę na "Badania profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworów oskrzeli i płuc w ramach programu "Zwalczamy nowotwory - Program Profilaktyki Nowotworowej w Powiecie Koszalińskim". Program realizowany jest wspólnie ze Starostwem Koszalińskim i finansowany jest ze "środków norweskich " pod Patronatem Ministerstwa Zdrowia. Nasza Jednostka otrzyma z tego tytułu 729.500,00 zł.

przeczytaj więcej

PLEBISCYT HIPOKRATES 2016

Dnia 23 maja 2016r. zostały uroczyście ogłoszone wyniki plebiscytu Hipokrates.
W uroczystości nagradzania zwycięzców wzięli udział reprezentanci Patronów tego wydarzenia, a Województwo reprezentowała pani Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Tegoroczna gala odbywała się pod patronatem:
- Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza,
- Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie,
- Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie,
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie,
- Czesława Hoca - Posła do Parlamentu Europejskiego.

przeczytaj więcej

KUBUSIOWE SZPITALE

Maciej Kot - uznany w kraju artysta, plastyk, malarz, który zasłynął z malowania szpitali dla dzieci (i nie tylko), zrealizował swój kolejny projekt w naszej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci i Młodzieży. Rok 2016 jest szesnastym rokiem darowania przez artystę uśmiechu wielu małym pacjentom szpitali i przychodni w całej Polsce; przez ten czas artysta zrealizował około 200 takich przedsięwzięć. Malował też w największym szpitalu dziecięcym we Francji, paryskim szpitalu imienia Roberta Debré;  jego malowidła podziwiać można w sześciu oddziałach szpitala a szpital jest otwarty dla wszystkich.

przeczytaj więcej

BIEG PO ZDROWIE Z RADIEM KOSZALIN

Wzorem lat ubiegłych pielęgniarki naszego Zespołu zaproszone zostały do współuczestnictwa w imprezie rekreacyjno - sportowej „Bieg po zdrowie”, która  rozpoczęła się w samo południe w sobotę 4 czerwca 2016r. Zadanie pielęgniarskie polegało na dokonywaniu pomiarów wydolności układu oddechowego, czyli po prostu na wykonaniu każdemu chętnemu uczestnikowi biegu badania spirometrycznego.

przeczytaj więcej

12.10.2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 , 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618, z późn.zm.).
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami  w oddziałach szpitalnych: gruźlicy i chorób płuc I   i gruźlicy i chorób płuc  II  z pododdziałem chemioterapii  oraz izby przyjęć.
2/Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii-chemioterapii w oddziale szpitalnym gruźlicy  i chorób płuc II  z pododdziałem chemioterapii.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności: pulmonologii, onkologii, chorób wewnętrznych lub osoby będące w trakcie specjalizacji w zakresie chorób płuc.

przeczytaj więcej

11.01.2017 Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

przeczytaj więcej

02.02.2017 Mukowiscydoza

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc informuje, iż po raz kolejny przyłącza się do organizowanej przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO” kampanii społecznej: OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „MUKOWISCYDOZA - NIEWIDOCZNA CHOROBA”.

przeczytaj więcej

18.04.2017 Konkurs ofert

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul.Niepodległości44-48, 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r  poz.1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (t .j. Dz. U. z 2016r poz.1793).
Ogłasza konkurs ofert na stanowisko :
Koordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc I w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

przeczytaj więcej

20.04.2017 Program profilaktyki nowotworowej

Mamy przyjemność poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w Powiecie Koszalińskim”. Przystąpienie przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie do ogłoszonego przez powiat koszaliński przetargu na wykonanie badań profilaktycznych oraz usług towarzyszących w ramach projektu pn.: „Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w Powiecie Koszalińskim”, stanowiło dla nas naturalną potrzebę podjęcia działań w tym zakresie. Realizacja bezpłatnych, profilaktycznych badań jest odpowiedzią na codzienne problemy ludzi, którym pogarsza się stan zdrowia i stają w obliczu kilku lub kilkunastotygodniowych kolejek do lekarza specjalisty.

przeczytaj więcej

11.05.2017 Wysoka jakość w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w dniu 26 kwietnia 2017 r. dołączył do grona laureatów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej uzyskując Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

przeczytaj więcej

11.05.2017 PLEBISCYT HIPOKRATES 2017

Dnia 11 maja 2017 r. zostały uroczyście ogłoszone wyniki plebiscytu Hipokrates. Obecna ósma już edycja plebiscytu przyniosła naszej firmie kolejny raz satysfakcję i powód do dumy. Obserwowaliśmy z zainteresowaniem publikowane na bieżąco wyniki głosowań w poszczególnych kategoriach i mieliśmy oczywiście swoje sympatie w wielu kategoriach. Ponieważ osoby reprezentujące Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc od czterech lat były laureatami statuetek, dyplomów i wyróżnień, trudno jest nam przechodzić obok tych głosowań obojętnie.

przeczytaj więcej

16.05.2017 SMOKOLIZERY

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się na pozór niepozorne, ale bardzo pomocne narzędzie diagnostyczne. Służy ono do pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W dniu 16 maja bieżącego roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się przekazanie 19 sztuk tych urządzeń. Sprzęt ten zakupiony został w ramach prowadzonych przez Powiat Koszaliński badań profilaktycznych w zakończonym Projekcie pn. "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim".

przeczytaj więcej

30.06.2017 Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej  Oddziału  Gruźlicy i Chorób Płuc I 
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

przeczytaj więcej

14.08.2017 Ogłoszenie Koordynatora Oddziału Szpitalnego

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości  44 -48 , 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r  poz.1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   ze środków publicznych (t .j. Dz. U. z 2016r poz.1793).
Ogłasza konkurs ofert na stanowisko :
Koordynatora Oddziału Szpitalnego Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

przeczytaj więcej

11.09.2017 Zmiany na lepsze

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc (SZGiCHP) w Koszalinie w najbliższych dniach przystąpi do kompleksowej przebudowy i modernizacji dziedzińca wewnętrznego szpitala. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

przeczytaj więcej

11.10.2017 RELACJA Z DNI SPIROMETRII 2017 W SZGICHP W KOSZALINIE

RELACJA Z DNI SPIROMETRII 2017 W SZGICHP W KOSZALINIE

Ogólnopolska akcja spirometryczna DNI SPIROMETRII 2017 odbywała się w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Hasłem przewodnim Dni spirometrii w roku 2017 jest myśl: BREATHE CLEAN AIR - ODDYCHAJ CZYSTYM POWIETRZEM. Bezpłatne badania spirometryczne odbyły się w całej Polsce w dniach 25 - 30 września. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc zaprosił osoby zainteresowane wykonaniem tych badań na sobotę 30 września między godziną 9.00 a 12.00.

przeczytaj więcej

15.11.2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 ,75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej t.j. z dnia 8 września 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie , w pracowni RTG  i USG oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w powyżej określonej dziedzinie medycyny w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  lub specjalistycznej praktyki lekarskiej.

przeczytaj więcej

09.02.2018 MUKOWISCYDOZA

Mamy przyjemność poinformować, że wraz z Fundacją MATIO, organizującą po raz siedemnasty w dniach 26 lutego - 4 marca 2018 r. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY - w tym roku pod hasłem #NIEWIDACPRAWDA Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc przystępuje wzorem lat ubiegłych do tej kampanii społecznej.

przeczytaj więcej

BIAŁA SOBOTA

W związku z realizacją zadań promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób odtytoniowych - Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, jest organizatorem „BIAŁEJ SOBOTY”. 22.09.2018 r. w godzinach 9.00 - 12.00
zapraszamy wszystkich chętnych do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH.

przeczytaj więcej

BIAŁA SOBOTA - KONTYNUACJA

Działania związane z realizacją „Zadań promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób odtytoniowych” (będące „Zadaniem sfinansowanym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”) stanowią przedsięwzięcie kilkuetapowe. W związku z powyższym - Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza wszystkich zainteresowanych (zwłaszcza osoby, które dotychczas nie miały możliwości skorzystania z naszej oferty)  do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH.

przeczytaj więcej

NOWOCZESNY SPRZĘT W SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE

przeczytaj więcej

11.03.2019 OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Puc w Koszalinie w roku 1998.

przeczytaj więcej

Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM_CHALLENGE 2019

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc będąc partnerem w Projekcie „goNurse - program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - miał przyjemność uczestniczyć w dniach 4 - 5 czerwca 2019 r. w Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej SIM_CHALLENGE 2019.

przeczytaj więcej

Inwestycje w bezpieczeństwo pacjentów. SZGiChP w Koszalinie rozbudowuje się.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozbuduje się. Z potężnym zastrzykiem eurofunduszy powstanie Centrum Opieki Długoterminowej. Wygoda, komfort i nowoczesność - to będzie charakteryzowało nowy szpitalny obiekt w regionie, z którego pacjenci powinni skorzystać w 2022 roku. O przedsięwzięciu opowiedzą w czwartek, 11 lipca 2019 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz dyrektor placówki Robert Szank. Podczas spotkania podpisana zostanie także umowa obejmująca unijne dofinansowanie inwestycji.

przeczytaj więcej

02.09.2019 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-2020  oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finansowego.

przeczytaj więcej

11.10.2019 16 EUROPEJSKI FESTIWAL FILMOWY „INTEGRACJA TY I JA”

W dniach 4 i 5 września przyjęliśmy zaproszenie od Dyrekcji Artystycznej w osobach  Pani  Barbary Bielińskiej - Jaroszyk i Pana Dariusza Pawlikowskiego do udziału w ważnym wydarzeniu artystycznym, jakim jest w naszym mieście Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”.  Festiwal jest przedsięwzięciem kulturalnym, ale ma silny wydźwięk społeczny, bowiem podejmuje zagadnienia ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych i procesu integracji. Ponieważ przedsięwzięciu temu towarzyszą wydarzenia wspierające, mieliśmy okazję odegrać tu ważną rolę. Wykonanie badań czynnościowych wymaga zawsze współpracy obu stron. Panie wykonujące badania spirometryczne i badania smokolizerem wykazały się jak zwykle wysokim profesjonalizmem i z ogromną empatią i cierpliwością przeprowadzając badania wszystkim chętnym uczestnikom Festiwalu.

przeczytaj więcej

11.10.2019 „MAMA NA ROWERZE”

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność przeprowadzić badania spirometryczne i pomiary ciśnienia wśród uczestników przedsięwzięcia „Mama na rowerze”. Organizatorem tej imprezy jest Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie. I od kilku lat wspieramy Organizatora w jego staraniach o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze.
Wiele osób skorzystało i tym razem zarówno z badań jak też z porad dotyczących zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia. Panie Pielęgniarki będące edukatorkami nie szczędziły czasu i zaangażowania w omawianiu stawianych przez uczestników zagadnień promujących szeroko rozumiane zdrowie. Możliwość uczestnictwa w tym projekcie mamy ponieważ jest to „Zadanie sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”.

przeczytaj więcej

21.01.2020 Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób  Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin poszukuje osoby na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w oparciu o umowę o pracę.

przeczytaj więcej

06.03.2020 Dyrekcja SZGICHP informuje:

Dyrekcja SZGiChP w Koszalinie informuje, że od dnia 06.03.2020 r.
na Oddziałach szpitalnych i w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin - do odwołania
(art. 5 ustawy z dn. 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

przeczytaj więcej

Komunikat dla pacjentów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem - COVID-19.

Pacjencie, jeżeli podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem lub przyjechałeś niedawno z zagranicy lub miałeś bliski kontakt z takimi osobami –
- nie zgłaszaj się do lekarza osobiście, tylko dzwoń do SANEPIDU –  tel. 94 342-40-85

ZALECA SIĘ KORZYSTANIE
Z TELEPORADY LEKARSKIEJ
/Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TELERECEPTY/
Rejestracja 94 340 95 47 / 570 770 376

BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH
NIE WYKONUJE SIĘ
DO ODWOŁANIA

przeczytaj więcej

Informacja dla pacjentów

Informacje na temat KORONAWIRUSA

przeczytaj więcej

Komunikat

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną - od dnia 31.03.2020 r. /do odwołania/ zmianie ulega tryb przyjmowania dokumentów związanych z przyjęciem pacjenta do ZPO, którego dotychczasowy sposób postępowania określony jest w zakładce: szpital, ZPO/.
Od dnia 31.03.2020 r. komplet dokumentów dotyczących przyjęcia pacjenta do ZPO przyjmowany będzie wyłącznie drogą pocztową.
Na kopercie należy umieścić dopisek DOKUMENTY DOT. PRZYJĘCIA DO ZPO.

przeczytaj więcej

Podziękowania dla Darczyńców

Serdeczne Podziękowania
dla Darczyńców naszego Szpitala

Ostatnie dni i tygodnie stanu pandemii to wyjątkowo trudny czas dla całego społeczeństwa, a w szczególności dla placówek medycznych. Paradoksalnie efektem ubocznym tego stanu stały się znaczące problemy z zaopatrzeniem szpitali i placówek medycznych m.in. w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekcyjne.  Jest nam niezmiernie miło zauważyć, że Szpital nasz ma dookoła wrażliwych, oddanych i spieszących z pomocą Przyjaciół.

Jesteśmy zobowiązani i wdzięczni za okazaną pomoc finansową i rzeczową, dzięki której możemy dać w tych trudnych chwilach poczucie bezpieczeństwa w codziennej, trudnej walce z koronawirusem pracownikom i pacjentom naszego Szpitala. Dziękujemy bardzo serdecznie i gorąco wszystkim Instytucjom, Fundacjom, Firmom, Osobom prywatnym, jednym słowem wszystkim tym, którzy w tych wyjątkowych chwilach umieją się dzielić własnym dobrem i łączyć z nami w tej epidemiologicznej walce z wirusem.

Ponieważ otrzymujemy zapytania w kwestiach wsparcia,
podajemy nr naszego konta bankowego:
51 1240 3653 1111 0000 4188 1738
z dopiskiem
„Darowizna pieniężna na zakup środków ochrony i sprzętu w czasie pandemii”

Podziękowania

przeczytaj więcej

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność i złożyć podziękowania na ręce Tych Wszystkich Pań, które reprezentując swoje organizacje społeczne wsparły i nadal wspierają nasz Szpital w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa.
Dziś mieliśmy przyjemność być obdarowani oraz gościć na dziedzińcu naszego Szpitala przedstawicielki organizacji społecznych, którym dobro, bezpieczeństwo i zdrowie leży szczególnie na sercu. Panie obdarowały nas bonami finansowymi przeznaczonymi na zakup jednorazowych fartuchów medycznych.

przeczytaj więcej