zakład gruźlicy i chorób płuc

Spis telefonów

94 34 06 730 - CENTRALA TELEFONICZNA


94 34 09 547 – REJESTRACJA DLA DOROSŁYCH
94 34 09 544 – REJESTRACJA POR. DZIECIĘCEJ
94 34 06 384 - IZBA PRZYJĘĆ

ODDZIAŁ I
94 34 06 741 - ORDYNATOR
94 34 06 740 - GAB. LEKARSKI
94 34 06 742 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
94 34 09 549 - DYŻURKA PIELĘGNIAREK
94 34 09 558 - KORYTARZ

ODDZIAŁ II
94 34 06 377 - ORDYNATOR
94 34 06 375 - GAB. LEKARSKI
94 34 06 376 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
94 34 09 548 - DYŻURKA PIELĘGNIAREK
94 34 09 745 - KORYTARZ

ZPO
94 34 09 559 - KIEROWNIK
94 34 06 736 – PIELĘGNIARKI

94 34 06 374 – GABINET LEKARZA DYZURNEGO

PORADNIA
94 34 09 547 – REJESTRACJA DLA DOROSŁYCH
94 34 09 544 – REJESTRACJA POR. DZIECIĘCEJ
94 34 09 463 - ALERGOLOGIA
94 34 09 471 - TLENOTERAPIA
94 34 09 543 - MEDYCYNA PRACY

PRACOWNIE
94 34 06 380 - SPIROMETRIA
94 34 06 735 - LAB. KIEROWNIK
94 34 06 371 - LAB. ANALITYKA
94 34 06 734 - LAB. BAKTERIOLOGIA OGÓLNA
94 34 09 553 - LAB. BAKTERIOLOGIA GRUŹLICY I CYTOLOGIA
94 34 09 467 - RTG TECHNICY
94 34 06 379 - RTG REJESTRACJA
94 34 06 372 - EPIDEMIOLOGIA
94 34 06 737 - SEKRETARKI MED.
94 34 09 470 - INFORMATYK
94 34 06 373 - APTEKA

KSIĘGOWOŚĆ
94 34 09 465 - GŁÓWNA KSIĘGOWA
94 34 09 466 - KSIĘGOWOŚĆ
94 34 06 744 - FAKTUROWANIE
94 34 09 468 - KASA

KADRY
94 34 06 748 - KIEROWNIK KADR

INNE DZIAŁY
94 34 06 382 - KIEROWNIK ADM. -TECH.
94 34 06 386 - ZAM. PUBL.
94 34 06 387 - MAGAZYN
94 34 09 550 - PORTIERNIA/WARSZTATY

94 34 09 542 - SEKRETARIAT
94 34 06 739 - NACZELNA PIELĘGNIARKA